Brevkassesvar

Emne: Førtidspension og uddannelse.

Spørgsmål indsendt 22. august 2009

Er det muligt at tage f.eks. et hf-enkeltfag og stadigt være på fp?

Jeg kan intet se om det i de papirer som jeg har fået tilsendt.

Mvh.

Svar fra DepNet

Svaret blev lagt på DepNet 31. august 2009

Kære Brevskriver,

Tak for dit brev.

Du må gerne modtage undervisning f.eks. på hf-enkeltfag og fortsat være på førtidspension.

Tilkendelse af førtidspension sker efter, at kommunen har vurderet, at man ikke kan forsørge sig selv ved et indtægtsgivende arbejde.

Kommunen træffer denne beslutning efter et grundigt forarbejde med arbejdsprøvning, ressourceprofil, lægeerklæringer mv.

Hvis man forbedrer sin arbejdsevne betydeligt f.eks. ved uddannelse, skal kommunen i princippet være opmærksom på, om der fortsat er berettigelse til pensionen.

Det gælder dog ikke pensionister, der har fået tilkendt førtidspension før 2003. Førtidspension fra før 2003 kan ikke frakendes.

Kommunen kan dog foretage en afklarende vurdering af, om man fortsat er berettiget til sin pension, hvis man har fået førtidspension efter 1. januar 2003.

Ved frakendelse af førtidspensionen, skal arbejdsevnen være forbedret i så høj grad, at man kan blive selvforsørgende – evt. i et fleksjob.

Selv om man evt. fuldfører en hel uddannelse, er det ikke givet, at man kan bruge den i praksis.

Jeg kan i øvrigt oplyse dig om, at det er muligt at blive revalideret til løntilskudsjob (skånejob) som førtidspensionist. Se nedenstående vejledning til lovgivning om revalidering:

--------------------------

Personer, der modtager førtidspension efter lov om social pension, kan også få støtte til revalidering med henblik på at give dem mulighed for at udnytte deres restarbejdsevne, fx i forbindelse med et skånejob med løntilskud, jf. afsnit 7.7.

Venlig hilsen
Susanne Qvistgaard
Socialrådgiver