Brevkassesvar

Emne: Førtidspension og uddannelse samtidig?

Spørgsmål indsendt 7. oktober 2009

Jeg fik i 2006 tilkendt førtidspension, hvilket har været rigtig godt for mig.

Jeg føler nu, jeg er blevet mere stærk og har lyst til at prøve mig selv af - fx ved at tage en HG eller HF. Jeg tvivler dog på, jeg er stærk nok endnu til at gennemføre, men har lyst til at prøve.

Kan jeg tage den 1 eller 2 årige HG voksen selvom jeg får førtidspension - eller risikerer jeg at miste min pension, fordi man så vurdere at jeg godt kan forsørge mig selv når jeg evt kan tage en uddannelse?

Svar fra DepNet

Svaret blev lagt på DepNet 13. oktober 2009

Kære brevskriver. 

Man kan ikke gennemføre en uddannelse med førtidspension.

Udgangspunktet er, at førtidspension tilkendes, fordi man ikke findes i stand til at blive selvforsørgende efter en samlet vurdering af ressourcerne og arbejdsevnen.

Når man har fået tilkendt førtidspension, må man dog gerne have arbejde i et vist omfang. Er man i stand til at arbejde hvad der svarer til ca. en tredjedel af fuld tid, altså 12-13 timer ugentlig, opfylder man ikke betingelserne for førtidspension men fleksjob.

Man kan dog ikke udlede, at det så også gælder studium. Men det er jo rigtig positivt, at du har fået mod på og kræfter til at overveje uddannelse.

Jeg vil råde dig til at tage kontakt til din kommune og drøfte det med en sagsbehandler. Man kan i den konkrete situation aftale mange løsninger. Det kunne f.eks. være, at du forsøgsvis påbegynder uddannelse, evt. på enkeltfagsniveau eller hvad situationen er til, og at det så efter en aftalt periode, f.eks. et halvt år eller et år evalueres. Derefter træffes der en beslutning.

Det vigtigste er, at du underretter din kommune. Du har pligt til at oplyse om ændringer i dine forhold.

Men hvis du blot underretter om, at du har påbegyndt uddannelse, skal pensionen standses umiddelbart.

Venlig hilsen
Aase Sveistrup
Socialrådgiver