Akut hjælp

Informationer om, hvordan du kan få hjælp
Her er oplysninger om lægevagten og organisationer, der blandt andet tilbyder anonym telefonrådgivning for deprimerede og pårørende.

Ring for akut hjælp:

  • Alarmcentralen - 112
  • Livslinien - 70 20 12 01 (åben 11-23)

Bemærk: Man kan henvende sig på alle psykiatriske skadestuer uanset bopæl. Såfremt der skal foregå behandling eller undersøgelser, vil der blive henvist til de psykiatriske afdelinger, der hører til din bopæl. Du kan se en liste over psykiatriske afdelinger på www.sundhed.dk - du skal efterfølgende vælge din region. Bemærk, at ikke alle psykiatriske skadestuer har døgnåbent.

Relevante links - i alfabetisk rækkefølge:

Navn

Type af hjælp

AlbaHus - Rådgivning og Behandling ved Seksuelle Overgreb Prinsesse Maries Allé 14 st., 1908 Frederiksberg C
Tlf: 33 23 21 23
Web: www.albahus.dk

Telefonrådgivning man.-fre. 9-12, ons. også 16-19.


AlbaHus er et rådgivnings- og behandlingshus for mennesker, der direkte eller indirekte er berørt af seksuelle overgreb. Udover rådgivning og psykologisk behandling formidler AlbaHus faglig viden om seksuelle overgreb og arbejder på at forebygge og mindske seksuelle overgreb via oplysnings- og formidlingsaktiviteter.

Borderlineforeningen Søgaardsvej 13, 4160 Gelsted, Herlufmagle
Web: www.borderlineforeningen.dk

Internetrådgivning, forum og chat


Borderlineforeningen er en forening for personer og pårørende til personer med diagnosen Emotionel Ustabil Personlighedsforstyrrelse af impulsiv og borderline type, samt enhver som har interesse for foreningens formål. På hjemmesiden findes informationer om borderline og borderlinerelaterede emner samt et forum og en chat.

Børnenettet Web: www.boernenettet.dk

Internetrådgivning, brevkasse og chat


Børnenettet drives af Børns Vilkår, som er en privat, humanitær organisation. Her kan børn, unge og voksne få rådgivning via en online brevkasse og chat.

BørneTelefonen Tlf: 116 111
Web: www.bornenettet.dk

Telefonrådgivning man.-tors. 12-21 fre. 12-19


BørneTelefonen drives af Børns Vilkår, som er en privat humanitær organisation. Her kan børn ringe helt gratis og tale med en voksen rådgiver (socialrådgiver, psykolog, pædagog), som kender til børn og unges problemer. På Børnenettet finder du også brevkasse og chat.

Café ODA Cafeen ligger på Hammershusvej 43,Århus N. Der er indgang igennem Galleri Grane.
Email: cafe_oda@yahoo.dk

Web: https://www.facebook.com/CafeOda/info

Café i Århus, Åben tirsdag 14-18


Café ODA er den eneste sociale café i Århussområdet, som henvender sig særligt til mennesker med depression, angst og/eller OCD. Caféen drives af ODA, som er fællesorganisation for DepressionsForeningen, Angstforeningen og OCDforeningen.

Cyberkirken Web: www.cyberkirken.dk

Internetrådgivning, brevkasse og chat


I cyberkirken kan du samtale med præster og andre besøgende i cyberkirken. Her finder du bla. chatrummet den åbne kirkedør, du kan få sjælesorg via e-mail og du kan tænde et lys eller skrive en bøn.

Den sociale døgnvagt, København Tlf: 33 17 33 33

Døgnåben telefon. Personlig rådgivning.


Døgnvagtens telefon hjælper med at henvise videre til relevant hjælpemulighed. Også mulighed for personlig henvendelse Bernstorffsgade 15, København V.

DepressionsLinien Tlf: 33 12 47 74
Email: sekretariat@depressionsforeningen.dk

Web: www.depressionsforeningen.dk

Telefonrådgivning, åben alle dage undtagen lør. 19-21.


Rådgivningen drives frivilligt af medlemmer af DepressionsForeningen, der selv har erfaring med depression. Depressionsforeningen er en patientforening. Også åben for pårørende.

ForældreTelefonen Tlf: 35 55 55 57
Web: www.bornenettet.dk

Telefonrådgivning man. til tors. 12-21, fre. 12-19.


ForældreTelefonen drives af Børns Vilkår, som er en privat humanitær organisation. Rådgiverne er voksne fagpersoner med en uddannelse og erfaring inden for børneområdet.

Hope - for alkoholafhængige og pårørende Web: www.hope.dk

Internetrådgivning. Debatforum og chat.


På Hope.dk kan du anonymt møde ligestillede, læse og høre livsfortællinger, få nyheder og finde steder der tilbyder behandling, rådgivning og støtte.
Der er debatforum for alkoholafhængige, for pårørende og for børn & unge.

Institut for Rationel Farmakoterapi Web: www.irf.dk

Vejledning for behandling


Institut for Rationel Farmakoterapi udgiver behandlingsvejledninger. Du kan finde vejledningerne via følgende link:

http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/national_rekommandationsliste.htm


Kræftforeningen Tidslerne Tlf: 70 20 05 15
Web: www.tidslerne.dk

Telefonrådgivning man.-tors. 10-12 og 14-16, man. også 16-18


Patientforening for mennesker som har eller har haft kræft.

Kvisten – støttecenter for seksuelt misbrugte i Århus og Vib Tlf: 86 15 81 50 (Århus), 60 70 72 57 (Viborg)
Web: www.kvistene.dk

Telefonrådgivning ons. 16-20 (Århus) + ersonlig rådgivning


På hverdage kan du mellem 9 og 20 ringe på tlf. 50 54 56 85 (Århus) og aftale en tid for telefonisk eller personlig rådgivningssamtale. Kvisten kan også kontaktes pr. mail på: aarhus@kvistene.dk og viborg@kvistene.dk

Landsforeningen Bedre Psykiatri Livjægergade 20. 2100 København Ø.
Tlf: 35 25 46 00
Email: info@bedrepsykiatri.dk

Web: www.bedrepsykiatri.dk

Telefonrådgivning man., tirs., tors. og fre. 10-14, ons. 13-14


Den telefoniske rådgivning er landets eneste professionelle rådgivning, der udelukkende er rettet mod pårørende. På hjemmesiden findes også en spørgekasse, hvor du kan få svar på konkrete spørgsmål og/eller problemer. Der findes også et debatforum for søskende til psykiske syge og for børn af psykisk syge på hjemmesiden.

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og selvskade - LMS Dronningens Tværgade 46 st., 1302 København K
Tlf: 70 10 18 18
Web: www.spiseforstyrrelser.dk

Telefon- og mailrådrivning man. til tors. 18-20.


Rådgivningen er bemandet af frivillige mænd og kvinder i alderen fra ca. 24-55 år. Nogle er selv tidligere spiseforstyrrede, mens andre har erfaring med spiseforstyrrelser på anden vis. NYHED Socialrådgiverlinien, rådgivningen er anonym og omfattet af tavshedspligt. Skriv til: raadgivning@spiseforstyrrelser.dk

Livslinien Tlf: 70 20 12 01
Web: www.livslinien.dk

Telefonrådgivning alle dage 11-23. Netbrevkasse.


Frivillige tilbyder anonym rådgivning til mennesker med selvmordstanker og mennesker, der på anden vis er berørt af en selvmordsproblematik, som ven, pårørende eller efterladt. Også mulighed for skriftlig rådgivning via mail.

OfferRådgivningen Tlf: 72 21 72 21
Web: www.offerraadgivning.dk

Telefonrådgivning, døgnåben.
Åbningstider: Døgnåben


Offerrådgivningen er en frivillig organisation målrettet alle personer, samt eventuelt pårørende og vidner, som har været udsat for en forbrydelse eller ulykke. Rådgivningen tilbyder døgnåben kriserådgivning per telefon og kan henvise til lokale rådgivninger, hvor der tilbydes personlig rådgivning efter aftale.

Psykiatrifonden Tlf: 39 25 25 25
Email: pf@psykiatrifonden.dk

Web: www.psykiatrifonden.dk

Tlf. rådgivning man.-fre. 11-23, lør.+søn. 11-19. Netrådgivng


Fonden arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med psykiske sygdomme. Her kan man finde information om psykiske sygdomme, ligesom der tilbydes kurser og bøger. Fonden tilbyder telefonrådgivning og netrådgivning. Hjemmesiden www.tabu.dk er specielt rettet til unge med brevkasse og information.

Sct. Nicolai Tjenesten, landsdækkende Tlf: 70 12 01 10
Web: www.sctnicolaitjenesten.dk

Samtaletjeneste. Lokale åbningstider varierer.


Sct. Nicolai Tjenesten har kontorer 8 steder i landet. Man kan kontakte nærmeste Sct. Nicolai Tjeneste på Tlf. 70 120 110, åbningstiden varierer fra sted til sted. Åbningstid kan ses på hjemmesiden. Lokalkontorerne har også åbent for personligt fremmøde.

Sexologisk klinik, Rigshospitalet København Tlf: 35 45 76 85
Web: www.sexologi.rh.dk

Telefonrådgivning


Telefonrådgivning om større seksuelle problemer torsdag 10-11.

Sind Tlf: 35 36 26 00 (Sindlinjen)
Email: Landsforeningen@sind.dk

Web: www.sind.dk

Telefonrådgivning i amtskredsene, se oplysning på hjemmeside


Landsforeningen Sinds formål er at forbedre forholdene inden for psykiatrien. Der er afdelinger rundt i hele landet. Sind tilbyder gratis rådgivning til personer med psykiske problemer og deres pårørende. På hjemmesiden findes adresser og telefonnumre på lokale rådgivningscentre (klik på aktiviteter/rådgivning). Ungdomsklub findes i København (klik SIND lokalt/København). Hjemmesiden har Chat og en brevkasse.

Socialvagten, Århus Nørre Allé 31, st. 8000 Aarhus C
Tlf: 87 13 37 55

Telefonen er åben 16-24.


Døgnvagten hjælper med at henvise videre til relevant hjælpemulighed.

Støttecenter mod incest i Danmark Thorvaldsensvej 3 1871 Frederiksberg C
Tlf: 33 13 63 83
Web: www.incest.dk

Professionel telefonrådgivning tirs. 9-12 og ons. 12-15.


Centeret har også en rådgivningsline hvor frivillige, der selv har erfaring med incest, sidder ved telefonen mandag kl. 17-21 på Tlf. 33 36 00 90 og 33 36 00 99. Også selvhjælpsgrupper.

Sundhedsstyrelsen Tlf: 72 22 74 00
Web: www.sst.dk

Vejledning for behandling


Sundhedsstyrelsen har udgivet vejledninger for behandling af depression, angst og skizofreni. Du kan finde vejledningerne her:

Referenceprogram for unipolar depression hos voksne: http://www.sst.dk/publ/Publ2007/PLAN/SfR/SST_Dep.rapport.pdf

Referenceprogram for angstlidelser hos voksne: http://www.sst.dk/publ/Publ2007/PLAN/SfR/SST_Angstrapport_web.pdf

Referenceprogram for skizofreni: http://www.sst.dk/publ/Publ2004/RefprogSkizo.pdf


Ung på linie
Tlf: 70 12 10 00
Web: ungonline.dk

Samtaletelefon hverdage 19-22, søn. 19-22. Chat.


Ungdommens Røde Kors' telefonrådgivning er bemandet med unge frivillige. UngOnLines chat kan du alle hverdage mellem kl. 19 - 22 møde en af UngOnLines chattere. Du kan anonymt og uforpligtende ringe til Ung På Linie eller chatte med UngOnLine på nettet www.dr.dk/ungonline. Hver dag sidder unge frivillige klar til at hjælpe og støtte dig, hvis du har brug for at tale med en jævnaldrende om dine tanker og følelser.

Navn

Type af hjælp

Angsttelefonen Tlf: 70 27 92 94
Email: angst@angstforeningen.dk

Web: www.angstforeningen.dk

Telefonrådgivning man., ons., tors.19-22 + søn. 16-19. Chat


Angsttelefonen er et tilbud fra Angstforeningen, hvor du kan komme til at tale med en person, som selv har haft angst inde på livet. Foreningen har også lokale selvhjælpsgrupper for angstlidende.

Børn med psykisk syge forældre Web: www.barn-i-fokus.dk

Information


Hjemmesiden om børn af psykisk syge forældre drives af Socialt Udviklingscenter. Den indeholder mange informationer om projekter, litteratur, kurser og konferencer.

Børnerådet Web: www.boerneraadet.dk

Information, rettigheder


Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet arbejder for børns ret til beskyttelse, indflydelse og omsorg. Børnerådet er uafhængigt og kan derfor handle selvstændigt på baggrund af egne beslutninger.

Café Blom Julius Blomsgade 17, kælderen, 2200 København N
Web: www.cafeblom.dk

Café i København. Åben man. og ons. 14-18


Café Blom er den eneste sociale café i københavnsområdet, som henvender sig særligt til mennesker med depression, angst og/eller OCD. Caféen drives af ODA, som er fællesorganisation for DepressionsForeningen, Angstforeningen og OCDforeningen. Se også: www.facebook.com/pages/Cafe-Blom/103309529746488.

Center for sex & sundhed Tlf: 63 14 28 14
Email: info@sexogsundhed.dk

Web: www.sexogsundhed.dk/

Telefonrådgivning dagligt 9-22, weekend 16-22. Mailrådrivning.


Har du spørgsmål om hiv/aids, sex eller prævention kan du ringe eller skrive til brevkassen. Der findes også kontorer, hvor du kan komme personligt, se nærmere på hjemmesiden.
Netbrevkasse.

DemensNet.dk Grevinde Danners Palæ Skodsborg Strandvej 113 DK-2942 Skodsborg
Tlf: 45 56 01 40
Fax: 45 56 01 45
Email: info@demensnet.dk

Web: www.demensnet.dk

Internetrådgivning, brevkasse og chat


DemensNet.dk er et samlingssted på internettet, hvor patienter, pårørende og sundhedspersonale kan mødes og udveksle erfaringer samt hente viden og hjælp. Hjemmesiden indeholder bl.a. information om demens, en brevkasse hvor eksperter svarer på spørgsmål, en dagbog, en chat og en ugentlig chat med eksperter.

Den Sociale Skadestue, Ålborg Tlf: 98 12 32 92
Web: www.densocialeskadestue.dk

Telefonen er åben fra 18-07 alle dage.


På Den Sociale Skadestue kan du anonymt få en snak om det, der rører sig i dit liv – vi tager os god tid, lytter, støtter og vejleder.
Der er også åben for personlig henvendelse i Vor Fruestræde 6, Ålborg.

Folkekirken Web: www.folkekirken.dk

Internetrådgivning og personlig samtale


Søger du en at tale med? En af folkekirkens vigtigste opgaver er at være der for dem, der har det svært. Der er rigtig mange, der har tid til at lytte og tale med dig. Præster er uddannet til sjælsorg og samtale, og mange frivillige stiller sig også til rådighed på nettet, i telefonen eller ansigt til ansigt. Under menupunktet: "En at tale med" kan du se, hvor du kan finde et øre, der vil høre.

Hjertelinien Tlf: 80 20 33 66
Web: www.hjerteforeningen.dk

Telefonrådgivning hverdage 9-15.+ ons. fre. og sø. 18-21


Hjerteforeningens rådgivningstelefon vejleder patienter og pårørende om sygdomme i hjerte og kredsløb. Telefonen besvares af sygeplejersker og andre fagfolk; du kan også tale med en hjertepatient.

Hope-linjen Tlf: 80 33 06 10
Web: www.hope.dk/linjen/

Telefonrådgivning man.-fre. 12-15. Samtale man.-fre. 18-22


Hope-linjen giver hjælp og støtte, hvis alkohol giver problemer. Frivillige besvarer telefonen. Du kan være anonym. Hope-linjens hjemmeside har en vejviser til steder, hvor man kan få hjælp.

Kræftens Bekæmpelse Web: www.cancer.dk/Hjaelp+viden/raadgivning/brevkasse/brevkasse.htm

Elektronisk brevkasse


I brevkassen kan du få svar på dine spørgsmål om kræft og livet med kræft. Hvad enten du er kræftpatient, pårørende eller blot gerne vil vide noget om kræft.

Kræftlinien Tlf: 80 30 10 30
Email: Info@cancer.dk

Web: www.cancer.dk

Telefonrådgivning hverdage 9-21, lør. og søn. 12-17.


Gratis telefonrådgivning for kræftpatienter, pårørende, efterladte og andre, der har brug for rådgivning i forbindelse med kræft. Kræftens Bekæmpelse har rådgivningscentre rundt i landet, hvor man kan komme personligt. Chat og debat på hjemmesiden.

Lægevagten Web: www.laegevagten.dk

Lægetjeneste


På Lægevagtens hjemmeside kan du få råd og vejledning vedrørende pludselig opstået sygdom hos børn og voksne samt, hvordan du kan få kontakt med Lægevagten. Klikker du på "Kontakt til lægevagten" får du mulighed for at vælge din egen region. Efter valg af region får du nummeret til din lægevagt.

Landsforeningen for tidligere og nuværende psykiatribrugere Tlf: 70 27 11 85
Email: jurist@lap.dk

Web: www.lap.dk

Juridisk telefonrådgivning
Åbningstider: Telefontid: Tirsdag 9-12 og Torsdag 12-16 samt 19-21


LAP har kontakt til presse, myndigheder og politikere og fremførerer psykiatribrugernes ønsker og interesser. LAP opretter lokale foreninger, netværk og selvhjælpsgrupper, samt forsøger at fremme den enkeltes ret til selv at bestemme over og tage ansvar for eget liv.

Linien – når sindet gør ondt Tlf: 35 36 26 00
Email: linien@liniens.dk

Web: www.liniens.dk

Telefonrådgivning alle dage 16-23.


Liniens formål er at yde medmenneskelig støtte til sindslidende mennesker og deres pårørende samt mennesker i krise og andre, der måtte have behov for det.

Livsnettet Web: www.livsnettet.dk

Online netværk


www.livsnettet.dk er et gratis tilbud til patienter, handicappede og pårørende med fokus på at øge livskvaliteten hos brugerne - uafhængigt og på tværs af diagnose, lidelse eller tilstand.

OfferRådgivningen i Hovedstaden Tlf: 21 20 91 70
Web: www.hovedstaden.drk.dk/sw3417.asp

Telefonrådgivning, døgnåben.
Åbningstider: Døgnåben


Offerrådgivningen i Hovedstaden (Kbh., Frb., Dragør og Taarnby) er målrettet alle personer, samt eventuelt pårørende og vidner, som har været udsat for en forbrydelse eller ulykke. Rådgivningen tilbyder døgnåben kriserådgivning per telefon og/eller personlig rådgivning efter aftale, samt at gå med som bisidder ved henv. til politi og andre myndigheder.

Psykiatrisk skadestue Web: www.sundhed.dk

Døgnåben, personligt fremmøde


Der findes psykiatriske skadestuer mange steder i landet. Nogle steder er det en åben skadestue, hvor du kan komme døgnet rundt, andre steder er det en såkaldt lukket skadestue, hvor du skal have en henvisning fra en læge.
Du kan se en liste over adresser på Angstforeningens hjemmeside: http://www.angstforeningen.dk/index.php/psykiatriske-skadestuer eller klikke ind på dit amt på www.sundhed.dk.

Sexlinien for unge Tlf: 70 20 22 66
Web: www.sexlinien.dk/

Telefonrådgivning alle hverdage 15-17.


Også en hjemmeside med bl.a. sexleksikon og brevkasse. Foreningen Sex og Samfund står bag Sexlinien.

Sikker6.info Tlf: 33 91 11 19
Web: www.sikker6.info

Telefonrådgivning hverdage 9-20, lør., søn. + helligd. 11-15


Sikker6.info tilbyder rådgivning og information om hiv, sexsygdomme og nødprævention. Hjemmesiden indeholder også brevkasse og chat.

Sinds pårørenderådgivning Tlf: 86 12 48 22
Web: www.sind.dk

Telefonrådgivning man.- tors. 11-17, fre. 11-14


Pårørendegruppen under Sind tilbyder telefon-, juridisk og personlig rådgivning. 1. mandag i hver måned er der telefontid 17-20

Stop Selvmord DR Undervisning, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C
Tlf: 35 20 82 01
Web: www.dr.dk/Undervisning/StopSelvmord/Stop+Selvmord.htm

Internetrådgivning, brevkasse og links


DR TV har i forbindelse med kampagnen: 'Det gælder livet' lavet en hjemmeside, hvor man kan få viden og gode råd om selvmord, gense tv-udsendelserne og skrive til kampagnens brevkasse. Sitet åbnede den 22. maj 2006.

Stress Foreningen Kastetvej 15, 9000 Aalborg
Tlf: 60 40 70 26
Email: info@stressforeningen.dk

Web: www.stressforeningen.dk

Telefonrådgivning man. og ons. 11-14. Debatforum


Stress Foreningen blev dannet i 2005 med det formål at forebygge og afhjælpe stress. Foreningen tilbyder gratis hjælp til mennesker ramt af stress, pårørende, venner og kolleger. Herunder gratis og anonym personlig og telefonisk rådgivning, selvhjælpsgrupper, foredrag og mulighed for at stille spørgsmål i et debat forum.

Thora Center - Center for seksuelt misbrugte i Danmark Borgergade 38, st., 1300 København K
Tlf: 33 32 86 50
Fax: 33 32 86 20
Email: abuse@thoracenter.dk

Web: www.thoracenter.dk

Telefonrådgivning man.-tors. 10-15


Thora Center en en landsdækkende forening, som arbejder med problematikken seksuelle overgreb og andre former for omsorgssvigt. Formålet med en rådgivningssamtale er, at du får mulighed for at fortælle, hvorfor du henvender dig til os. De lytter og rådgiver dig om dine videre muligheder for hjælp og evt. behandling. Den sidste torsdag i måneden er der også telefonrådgivning mellem 19-21.

World Mental Health Day Web: www.wfmh.org


World Mental Health Day markeres verden over med forskellige arrangementer d. 10 oktober. Målsætningen med dagen er at synliggøre psykiske sygdomme samt at forbedre forståelsen og accepten af disse.