Min historie

Viborg.

Skrevet af oz5vib

Lys i Mørket.
Sæt Psykiatrien på dagsordenen.
Sind Viborg afholder fakkeloptog søndag den 2 Juni Kl. 1900. start Matias port (Ved Enden af gaden.) Start Matiasport vi går en rute og afslutter Gammel vagt. Talere er.
Kristian Pihl Lorentzen (V)
Signe Munk (Sf)
Mette Nielsen, (A)
Jakob Sølvhøj (EL )
Stine Isaksen. Alternativet