Brugen af diagnoser

Psykiater Morten Birket-Smith

Diagnose er et redskab, lægen bruger, når han eller hun skal finde ud af, hvilken sygdom, du lider af. Hvis du fx kommer med nogle symptomer, som kunne tyde på en depression, vil lægen på baggrund af dine symptomer og hans eller hendes egne undersøgelser stille en diagnose, som bruges til at finde svar på følgende spørgsmål:

 • Har du en depression eller ej?
 • Hvis ja, hvilken type depression – let, moderat eller svær?
 • Fejler du andre ting – fysisk sygdom, angstlidelse, misbrug, psykose?
 • Hvordan vil sygdommen forløbe – er der selvmordsrisiko? Depression skal altid behandles! Skal du evt. indlægges?
 • Hvilken behandling er den bedste i dette tilfælde – medicin og/eller psykoterapi? Eller elektrochok?
 • Hvilke komplikationer kan der opstå – fx bivirkninger og/eller misbrug?
 • Kan tilbagefald og nye depressioner forebygges – skal du tage forebyggende medicin i længere tid?

Diagnoser er også en forudsætning for at kunne forske og opnå ny viden. Ved at bruge diagnoser kan vi sammenligne en gruppe patienter med andre grupper patienter og se om den ene eller den anden behandling er bedst. Ved at følge patienter med samme diagnose får vi ny viden om:

 • Sygdommens årsager
 • Sygdommens forløb
 • Mulige komplikationer
 • Hvilken behandling, der er bedst
 • Hvordan sygdommen forebygges.

Sidst opdateret:: 20. november 2009