Diagnosesystemer

Psykiater Morten Birket-Smith

Diagnosesystemerne indeholder lister over alle de sygdomme, vi kender til. Der findes to officielle diagnosesystemer, ICD-10 og DSM-IV, som begge omfatter de psykiatriske sygdomme. I Danmark og de fleste lande uden for USA er den officielle diagnoseliste ICD-10, mens man især i USA anvender DSM-IV.

Diagnoser er et arbejdsredskab, som løbende bliver forbedret og udviklet, og derfor har de to diagnosesystemer et nummer (hhv. 10 og IV), som markerer, hvilken udgave, der er tale om.

ICD-10

WHO (Verdenssundhedsorganisationen) har i mange år administreret og udgivet ICD (en forkortelse for International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). ICD-10 indeholder alle officielle psykiatriske diagnoser. Alle læger benytter dem i lægeerklæringer, når du bliver udskrevet fra hospitalet og i andre officielle sammenhænge.

I diagnosesystemet er diagnoser, som er beslægtede, slået sammen i diagnosegrupper. Bl.a. er der en diagnosegruppe i ICD-10, som hedder "affektive sindslidelser", hvor de forskellige former for depression er placeret.

Affekt er en betegnelse, der både dækker dit øjeblikkelige humør og det gennemsnitlige humør, du er i, over længere tid. Ved affektive sindsslidelser er humørændringerne så kraftige og langvarige, at de hæmmer din livsudfoldelse.

De affektive sindslidelser er inddelt i en lang række diagnoser. Det er nødvendigt at inddele de affektive sindslidelser, fordi depressioner viser sig forskelligt. Forskellige typer depression kræver forskellig behandling og forebyggelse.

 

Sidst opdateret:: 20. november 2009