Ydre omstændigheder

Lektor, mag.art. i psykologi Thomas Nielsen

Forholdet til forældrene i barndommen er af stor betydning, også i forhold til risikoen for at udvikle en depression senere.

Hvis du som barn mister (pga. dødsfald eller skilsmisse) eller får en dårligere kontakt til den ene af eller begge dine forældre, kan det øge din risiko for at udvikle depression.

Kold opdragelse

Det gælder særlig "kold" opdragelse. Mange deprimerede er ulykkeligvis blevet opdraget af "kolde" forældre og har fået en hård og kontrollerende opdragelse.

Voksne, som har været deprimerede, fortæller ca. 10 gange oftere end raske om en kold opdragelse. Det er oplagt at tro, at mennesker, der er deprimerede, husker deres opdragelse som kold, fordi deres sindsstemning er påvirket i negativ retning. Men undersøgelser viser, at de beskriver den på samme måde, når de er blevet raske, ligesom vidner til opdragelsen beskriver den på samme måde.

Der er derfor ikke tvivl om, at en opdragelse præget af kold kontrol skaber sårbarhed for senere depression. Men også andre omstændigheder i barndommen kan være en medvirkende årsag til depression som fx:

  • Fysiske og seksuelle overgreb
  • Konflikter og ufred i hjemmet
  • Forældre som brugte skamfølelse som opdragelsesmiddel
  • Forældre som åbent foretrak andre søskende
  • Forældre som stillede urimelig store krav til fx skolepræstationer.

Ydre omstændigheder i nutiden

Der kan også være nutidige ydre omstændigheder, som belaster og "skader" dig i lang tid. De nutidige ydre omstændigheder kan ikke skabe en depression alene, men de kan udløse en depression, hvis du i forvejen er sårbar for det.

Nogle af de langvarigt belastende faktorer, som øger din risiko for at udvikle depression, er:

  • Følelsesmæssigt utilfredsstillende eller konfliktfyldt parforhold
  • Belastende skilsmisse
  • Belastende eller utilfredsstillende arbejdsmiljø
  • Langvarig arbejdsløshed
  • Ensomhed.

Disse faktorer kan i nogle tilfælde være medvirkende til at udløse en depression. Af disse faktorer er ensomhed en af de vigtigste. Du har størst risiko for depression, hvis du ikke har en nærtstående person, som du kan tale om alt med. Overfladiske bekendtskaber kan ikke erstatte én person, som står dig nær. Hvis du kun har mange overfladiske bekendtskaber, har du derfor større risiko for at udvikle depression.

Sidst opdateret:: 19. november 2009