Selvforstærkning

Lektor, mag.art. i psykologi Thomas Nielsen

En del af de tanker, de følelser og den adfærd, som optræder i forbindelse med en depression, kan også være med til at forlænge og forstærke depressionens forløb, altså en selvforstærkende effekt.

Følelser og hukommelse

Hvis du føler dig nedtrykt, kan følelserne påvirke din hukommelse, så du lettere tænker på negative end positive erindringer. Du kan fx have oplevelsen af, at livet indtil nu har været trist, selvom det faktisk ikke er tilfældet. Denne forvridning af din hukommelse forstærker og forlænger din depression.

I forsøg med at få raske forsøgspersoner til at føle sig deprimerede gennem hypnose og kemiske stoffer, har man bevist, at følelserne forvrider hukommelsen. Forsøgspersonerne, som var gjort "kunstigt" deprimerede, huskede deres fortid på en mere negativ måde, end de gjorde få timer tidligere, da de var i normalt humør.

Ændring af adfærd

Hvis du er deprimeret, sker der en ændring af din adfærd, hvilket desværre kan betyde, at du får et dårligt forhold til andre. Din adfærd ændres nemlig ved, at du bliver mere passiv og mere "negativ" i din adfærd overfor andre, og at du derved får et dårligt forhold til fx familiemedlemmer eller kolleger på arbejdet.

Din negative adfærd overfor andre bevirker, at de også reagerer negativt overfor dig. Det er selvfølgelig et problem, fordi de distancerer sig i stedet for at trøste og opmuntre dig. Derfor bliver du endnu mere overbevist om dit livs elendighed, og det kan betyde, at du glider dybere ind i depressionen.

Onde cirkler

Disse to omstændigheder laver en selvforstærkende "ond cirkel" af negative tanker og følelser og negative relationer til andre. I sidste ende skaber dette to onde cirkler, en indre og en ydre.

Den indre onde cirkel er de negative tanker om livet, der konstant ligger som et tankemønster hos dig, og som gør dig sårbar. I perioder med modgang giver den indre onde cirkel anledning til, at du bliver stærkt nedtrykt. Denne nedtrykthed virker forstærkende på dine negative tanker, dine negative tanker forstærker igen nedtryktheden og sådan fortsætter det.

Den ydre onde cirkel forstærker din tendens til at reagere passivt eller negativt over for andre. På den måde støder du dine nærmeste fra dig, hvilket betyder, at du bliver mere ensom. Og når du bliver mere ensom, bliver du mere deprimeret osv.

Kognitiv terapi

De onde cirkler kan fortsætte længe efter, at de ydre udløsende årsager til depressionen er ophørt (som en skilsmisse eller en afskedigelse). Det betyder, at du selv og dine omgivelser har glemt, hvad det var, der startede depressionen!

Men du kan gøre noget i den situation. Kognitiv adfærdsterapi er en form for psykoterapi, som netop handler om at analysere og ændre uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsformer. Denne terapiform er derfor den mest effektive psykologiske behandlingsmetode ved depressioner.

 

Sidst opdateret:: 19. november 2009