Indre årsager

Lektor, mag.art. i psykologi Thomas Nielsen

De indre årsager til depression er psykiske egenskaber, som kan øge risikoen for at få en depression. Det kan være almindelig nervøsitet, meget negativ tankestil eller et passivt adfærdsmønster.

Almindelig nervøsitet

Din tendens til at blive nervøs afhænger både af arv og miljø. Nervøsitet er som andre personlighedstræk betinget både af dine gener og din personlige udvikling. Hvis du er følelsesmæssig let bevægelig og sårbar, så har du en større risiko for at blive deprimeret.

Hvis du har en tendens til at reagere med stærke negative følelser, kan du let blive slået følelsesmæssigt ud, når du kommer ud for ydre belastninger som skilsmisse eller fyring. Hvis du generelt er meget nervøs, bør du derfor undgå miljømæssige belastninger og stresspåvirkninger for ikke at øge risikoen for en depression.

Meget negativ tankestil

En negativ tankestil betyder, at du har tilbøjelighed til at tænke på en negativ og pessimistisk måde og især at tænke negativt, når du møder modgang.

Hvis du har en negativ tankestil, er den især præget af tre ting:

  • Tilbøjelighed til at tage skylden for ubehagelige begivenheder.
  • Tilbøjelighed til at tro, at uheldige begivenheder breder sig til store dele af tilværelsen.
  • Tro på, at intet bliver bedre. Du tror, at du vil blive udsat for ubehagelige begivenheder resten af livet.

En nyere amerikansk undersøgelse viste, at unge med negativ tankestil havde 16 gange større risiko for at blive deprimerede end andre.

Passivt adfærdsmønster

Man kalder det et passivt adfærdsmønster, hvis du reagerer på modgang ved

  • at gå i stå
  • at opgive at løse problemerne
  • at flygte fra problemerne

Risikoen for at blive deprimeret er mindre, hvis du lærte i barndommen (eller senere) at løse problemer, dvs. at være aktiv i stedet for passiv. En måde at løse problemer på er at tale om dem.

Men hvis du har et passivt reaktionsmønster, kan det være et resultat af negativ tænkning. Du siger måske ofte til dig selv: "Jeg kan alligevel ikke gøre noget". Og grunden til, at du tænker sådan, kan være, at du ikke har lært, hvordan du løser tilværelsens problemer på en aktiv og konstruktiv måde.

Et lavt eller ustabilt selvværd (som svinger op og ned med livets mod- og medgang) kan også øge risikoen for depression. Det samme kan en høj grad af følelsesmæssig afhængighed af andre mennesker, eller hvis man generelt ikke har tillid til andre mennesker.

Sidst opdateret:: 19. november 2009