Samliv

Psykolog, ph.d., adj. professor Irene Oestrich

Når du er deprimeret, sker der meget i din hjerne. Dit centralnervesystem og din psyke bliver påvirket af depressionen.

Da hjernen også formidler intimitet og seksuelle impulser, kan du få mange fysiske og psykologiske problemer i dit parforhold, når du er deprimeret. Depressionen gør, at du kan have svært ved:

 • at føle lyst
 • at flirte
 • at modtage positiv opmærksomhed
 • at give positiv opmærksomhed
 • at vise interesse
 • at overtale
 • at stille krav
 • at sætte grænser
 • at komme ud af en ubehagelig situation

Professionel behandling

Når du får professionel psykoterapeutisk behandling for din depression, bliver dine problemer i parforholdet inddraget. Det er godt for parforholdet, hvis du lærer at bruge de kognitive principper til at skelne mellem symptomer, virkelige "katastrofer" og problemer i parforholdet.

Hvis du er deprimeret, trækker du dig ofte tilbage fra din partner. Grunden er, at du mangler evnen til at modtage intimitet og kærlighed. Du mangler også evnen til at tro på, at din partner vil være god ved dig. Derfor føler du ingen lyst. Et parforhold kræver meget - især når den ene part er ramt af depression. Der opstår:

 • Problemer I skal løse
 • Ubalance I skal balancere
 • Skader I skal reparere 
 • Misforståelser I skal rette

Kærligheden skal vedligeholdes, og under depressionen har den deprimerede partner lavt selvværd og forsøger måske at bevise, at han eller hun ikke er noget værd.

Negative tanker i parforholdet

Derfor udløser parforholdet mange negative tanker. Du kommer let til at såre den, du elsker, og du kommer let til at misforstå en hændelse, fordi du er stærkt følelsesmæssigt involveret.

Hvis du er ude af balance på grund af en depression, medfører det let:

 • Negative tanker om dig selv
 • Negative tanker om andre (ikke mindst om partneren)
 • Manglende selvtillid
 • Lavt selvværd
 • Svigtende tillid til dem, der betyder mest
 • Vrede og aggressivitet (atypisk symptom)

Når du er deprimeret, kan du have tendens til at udløse vrede og fjendtlighed. Så opstår der let konflikter. Der kan opstå voldelige episoder i dit parforhold, fordi du eller din partner er deprimeret. Tolerancen er nedsat, når man er overfølsom og sårbar.

Behandling er vigtig

Det kan derfor være meget vigtigt af få behandling for dine problemer i parforholdet.

Parterapi kan hjælpe dig og din partner med at identificere og løse jeres problemer.

Problemerne kan være:

 • Manglende selvtillid
 • Tristhed
 • Seksuelle problemer
 • Kommunikationsproblemer og misforståelser.

Parterapien forhindrer, at problemerne nedbryder jeres forhold. Du har ikke brug for mere nedbrydning men derimod kærlighed og støtte.

Individuel terapi eller gruppeterapi kan også hjælpe med at løse problemer i parforholdet. Med individuel terapi eller gruppeterapi arbejder du eller I med problemløsning.

Tilnærmelse og undvigelse

Kærlighed og intimitet i parforholdet kræver færdigheder. For at føle kærlighed og intimitet skal du kunne balancere mellem tilnærmelse og undvigelse:

 • Du skal kunne nærme dig og gå efter kontakten, når du har brug for den
 • Du skal også turde gå efter kontakten, selvom du løber en risiko for at blive afvist
 • Du bør desuden kunne fjerne dig, når du ikke ønsker kontakten eller har brug for adskillelse.
 • Desuden må du acceptere en afvisning, når det er tilfældet. 

Du har hele tiden brug for at få dækket en række behov og ønsker på det intime område – såvel fysisk som psykisk.

Sidst opdateret:: 30. august 2010