Selvværd

Psykolog, ph.d., adj. professor Irene Oestrich

Dit selvværd kan hænge tæt sammen med dit arbejde. Ofte hænger dit selvværd sammen med et idealiseret billede af dig selv frem for et realistisk billede. Når du tænker på det idealistiske billede af dig selv, oplever du måske selvtillid og perfektionisme.

Når du er deprimeret, oplever du snarere et aktuelt billede af dig selv, som du næsten ikke kan genkende. I den situation bliver du let selvkritisk og føler skyld, skam eller har mange selvbebrejdelser, som skader dit selvværd.

I nedenstående skema kan du se forskellene på:

  • Det ideelle dig
  • Det aktuelle dig
  • Det realistiske dig.

Overdrevet selvkritik

 Du bør være opmærksom på, at selvkritik er et symptom på depression. Selvkritikken kan være overdrevet helt ud i selvbebrejdelser. Derfor skal du søge terapeutisk hjælp, hvis dine selvkritiske tanker begynder at skade dig i dit arbejde.

Der er konstruktiv selvkritik, som fx "Dette her vil jeg gerne være bedre til. Nu vil jeg øve mig noget mere, lære det bedre, læse eller tage nogle kurser...". Det er en styrke at kunne se sine egne fejl, men ikke at slå sig selv i hovedet med sine fejl.

Når du lærer at skelne mellem symptomer og realistisk selvkritik, kan du lære at kontrollere negative tanker i forbindelse med dit arbejde. Der er ingen tvivl om, at det er bedst for dig at blive ved med at være aktiv - fx på arbejdet. Det er bedst for dig, hvis du får lavet noget af dit arbejde, indtil depressionen forsvinder. Hvis depressionen ikke forsvinder gradvist over nogle måneder, og den påvirker dit arbejde, må du sygemelde dig, indtil du kan vende tilbage igen.

Sidst opdateret:: 28. juni 2011