Diagnosen angstsygdom

Revideret af Psykiater Morten Birket-Smith

En diagnose er et redskab, som læger bruger, når de skal finde ud af, hvilken sygdom du lider af. Hvis du f.eks. har symptomer, der kunne tyde på en angstsygdom, bruger lægen sin undersøgelse sammen med din beskrivelse af dine symptomer til at stille en diagnose. 

Diagnosen bruges til at finde svarene på følgende spørgsmål:

  • Har du en angstsygdom eller ej?
  • Hvis svaret er ja, hvilken type angstsygdom?
  • Lider du af andet?
  • Hvad er det sandsynlige forløb af sygdommen?
  • Hvad er den bedste behandling i dit specielle tilfælde? Det kunne være en eller anden form for medicin eller kognitiv adfærdsterapi.
  • Hvilke bivirkninger eller komplikationer kan der opstå?

For at få stillet diagnosen angstsygdom skal du have oplevet et bestemt antal symptomer i mindst en angivet periode. Symptomerne skal give betydelig lidelse og være forbundet med nedsat funktion i dagligdagen.

Sidst opdateret:: 19. november 2009