Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

PTDS er en angstsygdom, der opstår efter man har været udsat for en katastrofe eller en truende begivenhed eller situation, der vil kunne medføre en kraftig reaktion hos næsten enhver.

Hvis man har været involveret i en ulykke eller katastrofe eller har været udsat for svære følelsesmæssige traumer, kan det udløse alvorlige og langvarige angstsymptomer, hvor man genoplever traumet som påtrængende tanker, billeder og film (flash-backs) eller som mareridt. Disse symptomer vender jævnligt tilbage, især hvis man bliver mindet én om de begivenheder, man har været udsat for. Man reagere desuden ofte med at blive trist, isolere sig og søge at undgå alt hvad der kan minde om traumet.

Man har beskrevet tilsvarende angstreaktioner siden 1. verdenskrig, men først efter Vietnam-krigen fandt diagnosen i 1980 sin nuværende form.

PTSD kan ofte behandles effektivt med medicin og psykoterapi.

Sidst opdateret:: 28. juni 2011