Hvem lider af angstsygdomme

Revideret af Psykiater Morten Birket-Smith

Angstsymptomer er almindelige og kan være milde, så de kun giver meget få eller ingen problemer i sociale eller arbejdsmæssige sammenhæng. Men mange mennesker er plaget af svære og vedvarende symptomer, der er årsag til betydelige personlige lidelser, og kan virke invaliderende og nedsætte livskvaliteten.

Angstsygdomme kan opstå når som helst, fra barndommen og langt ind i alderdommen. De kan ramme drenge og piger, mænd og kvinder.

Alderen og kønsfordelingen af individuelle sygdomme varierer. For eksempel er enkelfobier mere almindelige hos kvinder end hos mænd i alle aldersklasser, hvorimod panikangst er næsten lige hyppig hos mænd og kvinder i alderen 51-65 år. Mønsteret for alle angstsygdomme set under ét er temmelig konstant med et samlet forhold mellem kvinder og mænd på 2:1.

Mennesker, der lider af en depression, kan også have angstsymptomer, fordi angst og depression er tæt forbundet. Og hvis man har en angstsygdom, kan man også være deprimeret.

Sidst opdateret:: 19. november 2009