Generaliseret angst

Revideret af Psykiater Morten Birket-Smith

Generaliseret angst er en af de mest almindelige af angstsygdommene. Dem, der lider af det, ofte oplever betydeligt ubehag og nedsat funktion. Sygdommen begynder sædvanligvis i perioden fra de sidste teenageår til sidst i tyverne og ses ofte samtidigt med andre psykiske lidelser som depression og agorafobi. 

Kvinder har størst sandsynlighed for at få generaliseret angst. Nogle undersøgelser af tvillinger og familier tyder på en genetisk indflydelse men det er endnu ikke afgjort i hvilken grad generaliseret angst er arvelig.
 
Symptomerne på generaliseret angst kan være svære at få øje på, fordi de ofte er til stede side om side med anden angst eller psykisk lidelse. Det kan derfor være vanskeligt at stille diagnosen og træffe beslutning om en passende behandlingsplan.

Mange, der lider af generaliseret angst, er i perioder ude af stand til at klare et fuldtidsarbejde, har det svært i deres forhold til andre og tager kun begrænset del i fritidsaktiviteter.

Det er vigtigt at forstå, at når diagnosen generaliseret angst først er blevet stillet, kan den behandles effektivt.

Sidst opdateret:: 19. november 2009