Elektrochok

Psykiater John Erik Andersson

De almindeligste behandlinger af depression er antidepressiv medicin og psykoterapi, men der er andre behandlingsformer. En af dem er ECT, (en engelsk forkortelse, der står for Electro Convulsive Therapy), som også kaldes elektrochok.

Trods alle rygter er ECT en effektiv, hurtig og skånsom behandling mod depression. Elektrochok kan lyde som en gammeldags og farlig behandling, men sandheden er, at ECT er en ufarlig behandling. ECT er den hurtigst virkende og mest effektive behandling af depression. Behandlingen kan bruges både til ældre og til mennesker, der har en hjertesygdom eller på anden måde er svagelige.

Bedøvelse

Du kommer i fuld bedøvelse, og så får du en muskelafslappende indsprøjtning. Vi fremkalder nu et krampeanfald ved at give et svagt strømstød over begge tindingeregioner eller over højre tindingeregion og issen.

En meget lille del af strømmen fra strømstødet når frem til hjernen. Strømmen aktiverer nervecellerne, og hvis de aktiveres i tilstrækkelig grad, udløser det et krampeanfald. Krampeanfaldet består i en rytmisk, elektrisk aktivitet i nervecellerne, som varer i 25-60 sekunder. Da du er bedøvet og helt afslappet, ses kun små trækninger i musklerne.

Det er fænomener i forbindelse med dette krampeanfald, som har den antidepressive virkning. Man har endnu ikke fundet nogen samlet forklaring på spørgsmålet om, hvordan ECT virker, men der er mange hypoteser og mange forskningsresultater, som giver en vis forståelse af virkningsmekanismerne.

Efter behandlingen hviler du en tid, mens vi sikrer, at du har det godt, og efter nogle få timer er du oppe igen.

Foregår på hospital

De fleste steder får du ECT-behandling tre gange om ugen. Det nødvendige antal behandlinger er ofte mellem seks og 12, men nogle gange er det nødvendigt at give flere behandlinger med ECT. Det er meget individuelt.

ECT-behandling foregår altid på et hospital, ofte på en psykiatrisk afdeling. I de fleste tilfælde er du døgnindlagt. Men det sker, at du møder ambulant på hospitalet til behandlingen og går hjem samme dag.

Det er en læge, som er ansat på psykiatrisk afdeling, som giver behandlingen. En læge og sygeplejerske fra narkoseafdelingen giver bedøvelsen.

Svær depression

Hvis du har en svær depression med psykotiske symptomer, anbefaler vi ofte ECT. Det er så pinefuldt og nogle gange farligt at have en svær depression, at vi anbefaler denne behandling, selvom du er nervøs for ECT. De fleste, der har fået ECT, vil gerne have ECT igen, hvis de får en ny depression.

Vi tilbyder ECT til dig, hvis du drikker og spiser så lidt, at din situation er livstruende, eller hvis du har alvorlige selvmordstanker. I visse tilfælde kan ECT være livsreddende. Vi tilbyder desuden behandling med ECT, hvis du ikke har haft effekt af antidepressiv medicin.

Tvang

I sjældne tilfælde kan vi blive nødt til at give ECT med tvang. Det kommer kun på tale ved svære, livstruende depressioner, som ikke kan blive behandlet på andre måder.

Nogle mennesker med depressioner kan have så lavt selvværd, at de mener, at depressionen er en velfortjent straf . De mener derfor ikke, at depressionen skal behandles. Nogle kan blive så rådvilde og vægelsindede, at de ikke kan tage stilling til spørgsmålet om behandling med ECT.

Hvis ECT skal gives med tvang, skal man have en patientrådgiver, og alle lovens forskrifter skal overholdes.

Effektiv

ECT er den hurtigst virkende og mest effektive behandling mod depressioner. Når vi undersøger effekten af ECT, viser det, at mellem 70 og 90 % af patienterne bliver raske (hvad angår den aktuelle depressive episode). Tilsvarende tal for patienter, som bliver behandlet med medicin, ligger mellem 50 og 70%.

Effekten af ECT indtræder efter en-to uger, mens effekten ved behandling med medicin kommer efter to-fire uger.

Omkring 50% af dem, som har fået det bedre efter behandling med ECT, får desværre et tilbagefald inden for et halvt år. Hvis vi både behandler med ETC og forebyggende antidepressiv medicin, mindsker vi hyppigheden af tilbagefald.

ECT er derfor ikke en helbredende behandling. Vi skal altid følge behandlingen op med forebyggende behandling og kontrol.

Bivirkninger

ECT er ufarlig, men en del patienter oplever nedsat korttidshukommelse efter behandlingen. En del har ingen gener overhovedet, men nogle kan have svært ved at huske oplevelser fra perioden under og omkring ECT. Hos de fleste er hukommelsesfunktionen normal igen efter få uger.

Enkelte kan have problemerne i få måneder, men der ikke videnskabelige holdepunkter for blivende hukommelsesproblemer. Nogle meget få har oplevet blivende hukommelsesproblemer. Men om det skyldes ECT-behandlingen er meget usikkert.

Nogle patienter kan være konfuse umiddelbart efter behandlingen. Denne konfusion er kortvarig og helt forbigående. Den forsvinder typisk i løbet af få timer.

Sidst opdateret:: 20. november 2009