Medicinsk behandling

Psykiater Kurt B. Stage

Hvis du lider af depression, er mængden af signalstoffer (neurotransmittere) nedsat i din hjerne. De vigtigste signalstoffer er:

 • Serotonin
 • Noradrenalin
 • Dopamin.

Når vi behandler depression med antidepressiv medicin, øges mængden af signalstoffer i hjernen, og det gør dit humør og stemningsleje normalt.

Gennem de sidste 40 år er der sket en rivende udvikling inden for medicinsk behandling af depression. Der er udviklet mange typer antidepressiv medicin, der alle er effektive. Hvis du bruger medicinen rigtigt, kan du næsten altid få det meget bedre i løbet af relativt kort tid.

Flest behandles hos praktiserende læge

Før i tiden var behandling af depression ofte en specialistopgave. I dag bliver de fleste med depression behandlet med medicin hos deres egen praktiserende læge, fordi vi nu har forskellige typer nyere antidepressiv medicin. For dem alle gælder det:

 • at de er effektive mod depression
 • at de virker efter relativ kort tid
 • at de oftest har få eller kortvarige bivirkninger
 • at de ikke er vanedannende
 • at de ikke er giftige, selv ved en overdosis
 • at de ikke kræver, at du skal til kontrol med blodprøver mv.

Behandlingen med antidepressiv medicin bør du altid kombinere med regelmæssige samtaler med din læge. Ved samtalerne giver lægen blandt andet grundig information om sygdommen og om de fordele og ulemper (bivirkninger), der kan være ved behandlingen.

Følg lægens råd

Målet med behandling af depression er at fjerne dine symptomer på samme måde som, insulin fjerner symptomerne ved sukkersyge. Det vigtigste, for at en antidepressiv behandling virker, er, at du tager medicinen som foreskrevet af lægen. Det er en rigtig dårlig ide at tage mindre medicin eller ikke at tage sin medicin hver dag. Faktisk er der mange, som tager mindre medicin, end de burde.

Vi vil gerne hjælpe med til at modvirke den tendens. Det gør vi ved at informere dig om hensigten med behandlingen, virkningen af behandlingen og hvilke bivirkninger, der kan opstå. Når du får grundig informationer, så ved du også, hvor vigtigt det er at tage medicinen som foreskrevet af din læge eller psykiater.

Kontrol

Alle, der er i medicinsk behandling, skal gå til kontrol hos en læge. Det er vigtigt at følge nøje, hvordan behandlingen virker, og hvornår du er blevet rask. I de fleste tilfælde er behandlingen uden problemer. Du bliver rask på den medicin din læge anbefaler. Der går to-tre uger, inden du begynder at mærke effekten af medicinen. Derfor er det meget almindeligt, at du først føler dig rask efter fire-seks ugers behandling.

I nogle få tilfælde virker den medicin og den dosis, som din læge har ordineret, ikke godt nok. Heldigvis har din læge eller din psykiater mange muligheder for at forbedre din behandling ved at vælge:

 • at understrege hvor vigtigt det er, at du husker at tage medicinen korrekt
 • at fortsætte behandlingen et stykke tid endnu uden at ændre på behandlingen
 • at give en større dosis af samme medicin
 • at skifte til anden antidepressiv medicin
 • at kombinere antidepressiv medicin med andre former for medicin
 • at kombinere antidepressiv medicin og psykoterapi 
 • at kombinere antidepressiv medicin og ECT

Blodprøver

Får du et af de nyere antidepressive midler (SSRI), er det ikke nødvendigt at kontrollere behandlingen med blodprøver. Men hvis du får et TCA (Tricyklisk Antidepressivum), skal mængden af TCA i blodet måles. Det sker ved en blodprøve 8 dage efter, at du har startet behandlingen. Blodprøven skal tages 12 timer efter, at du har taget den sidste dosis, og derefter bliver dosis justeret efter svaret fra blodprøven. Mængden af TCA i blodet bør kontrolleres jævnligt i den tid, behandlingen varer.

Sidst opdateret:: 20. november 2009