Psykoterapi

Psykolog, ph.d., adj. professor Irene Oestrich

Psykoterapi er betegnelsen for psykologisk behandling, og der findes forskellige terapeutiske retninger og mange metoder. Den bedst videnskabeligt underbyggede metode er kognitiv terapi. Det handler om måden, mennesker tænker på. Psykoterapi er baseret på en teoretisk model, på kliniske observationer og ligeværdigt samarbejde mellem patient og terapeut.

Du kan selv følge de internationale guidelines på fx National Institute for Health and Clinical Excellence:http://www.nice.org.uk.
 
Hvis du er depressiv, har du sandsynligvis mange negative tanker og dårligt humør. Din stemning er forsænket, og du har mistet lysten til mange af de aktiviteter, der tidligere gjorde dig glad. Desuden har du en række andre symptomer, der får alting til at virke uoverkommeligt og smertefuldt.

Du kan ikke slippe tristheden og du kan ikke komme i kontakt med glæden, det dræner al din energi. Det nytter ikke at tale om fortiden, selvom fortiden kan gemme forklaringer på, hvordan du har udviklet dit nuværende reaktionsmønster. Det er vigtigt, at du er aktiv på en helende måde og terapien er nødt til at være handlingsorienteret med klare mål for, hvordan du gerne vil have, det skal være. De triste følelser kommer sjældent alene, og når man er deprimeret har man også lettere ved at blive irritabel, ophidset, vred og angst.

Depression kræver behandling og det kan være svært at vælge den rigtige behandling, da almindelige mennesker ikke har information om forskningen bag behandlingsmetoden og terapitilbuddene er mange og svære at gennemskue.

I Danmark specialiserer psykoterapeuter (læger og psykologer) sig i følgende retninger:

 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Psykodynamisk teori
 • Systemisk terapi
 • Eksistentiel humanistisk terapi.

Når det gælder psykiske lidelser er der ingen diagnose, hvor andre former end Kognitiv Adfærdsterapi har vist sig overlegen.

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi indebærer at:

 • skabe en god alliance mellem dig og din terapeut
 • lave en grundig vurdering af dit problem
 • finde realistiske mål for behandlingen
 • ændre adfærd
 • ændre tanker
 • ændre følelser
 • øge selvværd og udvikle færdigheder
 • hjælpe dig med at opnå de nødvendige forandringer
 • opbygge modstandskraft.

Hvis du lider af depression, lærer terapeuten dig at:

 • bruge metoder til at regulere følelser - især de negative
 • ændre tanker og pessimistisk forklaringsstil
 • bruge metoder til at reducere angst
 • bruge metoder, der øger din aktivitet og dit humør
 • opbygge dine sociale færdigheder
 • opbygge dit selvværd og din selvtillid
 • at løse problemer.

Der er forskellige metoder, som svarer til forskellige psykiske problemer og tilstande. Det er individuelt, hvor meget der er brug for. Men et gennemsnitligt terapeutisk forløb er på 12-20 sessioner, hvis du lider af en moderat depression. Læs mere om  kognitiv terapi ved depression.

Psykodynamisk terapi

Behandlingen er baseret på Freuds teori om psykoseksuelle stadier, ubevidste konflikter og forsvarsmekanismer. I lyttende og støttende samtaler lægger terapeuten vægt på, hvilke strategier "det bevidste selv" (ego'et) bruger til at forsvare sig overfor angst.

Terapeuten lægger vægt på indsigt. Desuden bruger din terapeut metoder som afdækning og tolkning, frie associationer og drømmetydning. Behandlingen er som regel langvarig (flere år) og rent videnskabeligt, er der kun dokumenteret begrænset effektivitet.

Systemisk terapi

Behandlingen tager udgangspunkt i dine omgivelser og relationer til andre. Terapeuten arbejder tit med din familie. Hvad bliver der sagt - til hvem og hvornår? Ved behandling med systemisk terapi lærer du, hvordan du kan ændre uhensigtsmæssig kommunikation og problemer i forholdet til andre.

Systemisk terapi er også velegnet til at arbejde med relationer og kommunikation i organisationer. Behandlingen varierer i længde og består af opklarende og rådgivende samtaler. Der er ikke ret meget forskning på dette område.

Eksistentiel-humanistisk terapi 

De fleste psykoterapeutiske skoler kender og anvender de store humanisters ideer. I eksistentiel-humanistisk terapi fokuserer terapeuten på, hvad der er meningsfuldt for dig og på din unikke måde at se dig selv og verden på.

Terapeuten arbejder med det uforudsigelige og forgængelige i dit liv. Behandlingen består af støttende samtaler, rollespil, psykodrama osv. Det er vanskeligt at forske i denne form for psykoterapi, da målene ikke er konkrete og specifikke, så vi kender faktisk ikke effekten.

Sidst opdateret:: 28. juni 2011