Medicintilskud

Praktiserende læge Ole Tang og socialrådgiver Susanne Qvistgaard

Generelt kan du få tilskud, hvis udgiften til tilskudsberettiget medicin overstiger 520 kr. om året. Denne periode på et år følger ikke kalenderåret. Den beregnes fra første gang, du køber tilskudsberettiget medicin. Tilskuddet beregnes således (januar 2011):

  • Hvis udgiften overstiger kr. 865,- får du 50% i tilskud til den del af udgiften, der ligger mellem 865 kr. og 1.410 kr.
  • Hvis udgiften er mellem 1.410 kr. og 3.045 kr., får du et tilskud på 75%.
  • Hvis udgiften overstiger 3.045 kr., får du et tilskud på 85%.

Din saldo i det centrale receptregister (CTR) bliver normalt udskrevet på regningen fra apoteket, så du derigennem kan holde dig orienteret om, hvilke tilskud, du er berettiget til.

Hvis du er kronisk syg, og har medicinudgifter som overstiger 16.436 kr., kan du via din egen læge søge et "kronikertilskud", som dækker dine egne udgifter ud over 3.555 kr. pr. år.

Kronikertilskuddet gælder 5 år. Lægen skal efter opfordring fra patienten søge igen, når bevillingens udløbsdato nærmer sig.

For personer over 18 år svarer en egenbetaling på 3.555 kr. til, at man har købt tilskudsberettiget medicin for 16.436 kr. Børn og unge under 18 år vil have købt for 20.260 kr.

Lægemiddelstyrelsen besvarer som hovedregel ansøgningen indenfor 14 dage. Hvis ansøgningen bevilges, får du bevillingen med posten. Samtidig vil apoteket kunne se bevillingen i deres system.
Hvis der gives afslag, vil kun din læge modtage beskeden.

Er du pensionist, kan du søge om medicintilskud, hvis din økonomi er dårlig.

Sidst opdateret:: 4. februar 2011