Arbejdsløs

Socialrådgiver Susanne Qvistgaard, socialrådgiver Lena Berg og socialrådgiver Lone Bendz

Hvis du bliver arbejdsløs, afhænger din økonomiske situation af, om du er berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse eller kontanthjælp.

Fra d. 1. januar 2007 skal alle ledige henvende sig i et af de 91 jobcentre over hele landet. Jobcentrene er en sammenflytning af den tidligere arbejdsformidling og de kommunale medarbejdere, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen.

Jobcentrenes opgave er at hjælpe ledige i job. Jobcentrene tilbyder den samme service, som arbejdsformidlingen og kommunerne tidligere har tilbudt hver for sig, men som nu er samlet på et sted for at kunne tilbyde en mere ensartet og koordineret service.

I jobcentrene kan du fx:

  • Til- og afmelde dig som ledig.
  • Blive indkaldt til samtaler om formidling af job og kontaktforløb.
  • Få lavet en jobplan.
  • Sygemelde og raskmelde dig.
  • Hvis du er ledig, skal du kontakte jobcenteret i din kommune. Få steder i landet har flere kommuner slået sig sammen om et jobcenter. I de tilfælde hører du måske til et jobcenter, der ligger i en nabokommune. Du kan finde adressen og læse mere om dit lokale jobcenter på hjemmesiden: www.jobnet.dk.

Med den nye struktur i kommunerne, hvor der er etableret jobcentre, er der sket en skarp opdeling af økonomiske ydelser og beskæftigelsesindsatsen.

Har du spørgsmål om beskæftigelse og aktiviteter når du modtager kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og revalidering, skal du kontakte jobcenteret. Du skal også kontakte jobcenteret, hvis du har spørgsmål om ledighed, jobsøgning og uddannelse samt ansøgning om førtidspension.

Har du spørgsmål alene om økonomiske ydelser, skal du henvende dig til de kontorer hos kommunen, der udbetaler ydelserne.

Sidst opdateret:: 4. februar 2011