Sværhedsgrader

Psykiater Morten Birket-Smith

Man skelner imellem forskellige sværhedsgrader af en depression. Dem kan du læse om i det følgende. Du kan også læse mere om de forskellige symptomer ved depression her.

Lettere depression

En depression af lettere grad er trods navnet pinefuld at have. Symptomerne på en lettere depression er følgende:

  • Du føler dig generelt trist og mangler energi til at klare de gøremål, du plejer at ordne. Du kan måske tage dig sammen, men ikke særlig længe ad gangen.
  • De ting, der plejer at interessere dig, siger dig ikke så meget som før.
  • Du er udpræget træt, og det hjælper ikke at sove ud. Du kan mistolke trætheden og tro, at du har fået en fysisk sygdom.
  • Du kan have diffuse fysiske symptomer. Det betyder, at du kan have ondt "her og der", være svimmel, have trykken for brystet osv.

Hvis du igennem længere tid har fysiske symptomer, du ikke kan forklare, kan det være en let depression. Derfor bør du gå til din praktiserende læge.

Moderat depression

Symptomerne på en moderat depression ligner dem ved lettere depressioner, men symptomerne er værre og til stede næsten hele tiden. Du kan kun tage dig sammen i ganske kort tid af gangen. Du er trist, du mangler energi og du har ikke så meget interesse for dine omgivelser. Dine tanker kredser om lavt selvværd og skyldfølelser, selvom familie, venner og andre i din omverden har vanskeligt ved at forstå, hvorfor du føler skyld.

Desuden oplever du manglende glæde ved personer eller ting, der ellers normalt var kilde til glæde. Din interesse for din familie og dit arbejde er lille. Din koncentrationsevne er stærkt nedsat, og du kan ikke læse bøger længere eller følge med i aviser, TV og film.

Hverdagslivets små beslutninger kan føles uoverkommelige. Det kan være vanskeligt at beslutte sig for, hvad der skal købes ind til aftensmaden. Du har ikke lyst til at gå i byen eller få gæster og vil helst være i fred derhjemme.

Døgnvariation

Hvis du har en moderat depression, er det almindeligt, at du har døgnvariation af humøret. Det betyder, at du kan have det elendigt om morgenen og få det bedre hen ad aften.

Du sover ikke godt og føler dig ikke udhvilet. Du kan have nogenlunde let ved at falde i søvn, men du vågner efter få timers søvn og kan ikke sove videre. At ligge vågen i de tidlige morgentimer oplever mange som meget belastende. Her er du helt alene med dine triste tanker.

Nedsat appetit

Appetitten er som regel noget nedsat i forbindelse med en moderat depression. Det er ikke usædvanligt, at du taber 5-10% af din normale vægt.

Som regel mister du lysten til sex under en moderat depression. Du kan godt have behov for nærhed og berøring, men din manglende lyst til sex kan betyde, at du får endnu flere skyldfølelser.

Svær depression

Ved en svær depressioner har du de samme symptomer, som ved lettere og moderate depressioner. Men symptomerne er endnu kraftigere og mere tydelige, og det er ofte umuligt at tage dig sammen til noget som helst.

Hvis du har en svær depression, oplever du tristheden som "sort i sort" frem for "gråt i gråt" som ved en moderat depression. Nogle mennesker græder meget under en depression, mens andre slet ikke er i stand til at græde.

Sidst opdateret:: 19. december 2006