Behandling

Revideret af Psykiater Morten Birket-Smith

Der er en række effektive behandlinger for generaliseret angst. Det første skridt er, at du skal konsultere din læge, der er i stand til at foreslå en behandling, der passer netop til dig. Den anbefalede behandling kan være medicin og/eller psykoterapi. Blandt de mest udbredte behandlinger til lindring af symptomerne på generaliseret angst er:

  • SSRI-præparater
  • SNRI-præparater
  • Buspiron
  • Kognitiv adfærdsterapi

Og i tilfælde, der er svære at behandle, kan man overveje at bruge:

  • Benzodiazepiner sammen med antidepressiva
  • Antipsykotisk medicin

I afsnittene om medicinsk behandling og psykoterapi kan du læse mere om de enkelte typer af medicin, psykoterapi og fysiske behandlinger.

Medicin

Antidepressiva kan være meget effektive i behandlingen af angstsymptomer, især for de patienter, der også lider af en depression, da begge tilstande kan afhjælpes af samme medicin. 

Den mest almindelig og effektive behandling er brug af SSRI-antidepressiva. De er grundigt undersøgt og har vist sig at være meget effektive i de fleste tilfælde af generaliseret angst.  Efter gradvist at have øget dosis til den anbefalede dosis, ser disse lægemidler ud til at være særdeles effektive. Det gælder især lægemidler, som escitalopram og sertralin, der ikke ser ud til at give forøget angst ved behandlingens påbegyndelse. Der er den ekstra fordel ved disse lægemidler, at de også behandler en ledsagende depression, hvis der opstår en sådan.

SNRI-præparatet venlafaxin XR har vist sig at være en effektiv og sikker behandlingsform for patienter med generaliseret angst, også uden en samtidig depression. 

Benzodiazepiner er den klassiske og effektive angstdæmpende behandling af patienter med generaliseret angst, selvom problemer med bivirkninger, afhængighed og misbrug har reduceret brugen af dem. De bør kun bruges i sjældne tilfælde og da kun i en kort periode på højst 4-6 uger.

Tricykliske antidepressiva har vist sig at være gode til at behandle generaliseret angst med en tydelig effekt efter ca. 3 uger. De er særligt effektive til at lindre de psykiske symptomer, der er forbundet med denne lidelse. 
 
Buspiron er en medicintype, der behandler symptomerne på angst. Dets behandlingssucces ved generaliseret angst er sammenlignelig med benzodiazepiners.

Psykoterapi 

Stadig flere undersøgelser peger på, at kognitiv adfærdsterapi er effektiv som behandling af symptomerne på generaliseret angst. Sædvanligvis omfatter det behandling, der sigter mod at reducere fysiologiske symptomer, men det retter sig også mod andre aspekter af generaliseret angst, herunder bekymringer og bekymringsadfærd.

De kognitive terapier, der er udviklet til behandlingen af generaliseret angst, omfatter generelt undervisning i mestringsfærdigheder som f.eks. afspændingsøvelser med henblik på fysiske symptomer, undervisning i kognitive omstruktureringsfærdigheder til brug for de katastrofetanker, der er forbundet med generaliseret angst, og til at imødegå udsættelse for og reaktioner på bekymringsadfærd. Da generaliseret angst har en stærk kognitiv komponent, synes det at benytte kognitive teknikker til bekæmpelse af bekymrende tanker særligt nyttigt.

Det virker, som om kognitiv adfærdsterapi er en virksom behandling af generaliseret angst, men tager længere tid om at virke end SSRI-medicin. Da metoden ser ud til at være særdeles virksom til forebyggelse af fremtidige angstepisoder, synes en kombination af SSRI-præparater og kognitiv adfærdsterapi at skabe den bedste chance for en effektiv behandling og forebyggelse af fremtidige anfald.

Sidst opdateret:: 28. juni 2011