Kognitiv terapi ved depression

Psykolog, ph.d., adj. professor Irene Oestrich

Det er en gammel sandhed, at vi er, hvad vi tænker. Sund livsstil bygger også på sunde, konstruktive tanker og i en destruktiv psyke, bliver alting negativt og destruktivt. At have et konstruktivt sind er imidlertid ikke det samme som at tænke naivt positivt.

Det er nødvendigt at blive vred, blive ked af det, blive angst og sige fra eller holde på sine personlige rettigheder. For at skabe mental robusthed er man nødt til at arbejde med sine tanker og følelser, som jo også er det centrale i de psykiske processer.

Psykologisk at arbejde med sine tanker og følelser indebærer ikke kun at tale om det, men aktivt at gøre noget, eksperimentere, finde løsninger, acceptere og forandre.

Kognitiv terapi er overlegen i forhold til andre terapier, når det gælder om at behandle depressive tilstande, akutte symptomer på depression og forebygge tilbagefald.

Kognitiv terapi, til behandling af depression, kan fokusere på at:

 • ændre negative og destruktive tankeprocesser
 • ændre uhensigtsmæssig adfærd, som øger problemerne
 • overvinde og lindre traumatiske oplevelser og mindske psykologisk smerte
 • aktivere og løse problemer
 • opbygge selvværd og sociale færdigheder
 • forbedre kommunikationen
 • yde akut hjælp ved selvmordstanker og selvmordstrusler
 • mindske sandsynligheden for tilbagefald.

Det er normalt at være nedtrykt og fortvivlet, når der er sket noget dårligt, hvadenten det er dig selv eller andre, der har forårsaget problemet. Noget af det mest smertefulde ved depression er at være så nedtrykt og angst, at du ikke kan finde nogen udvej! Du føler dig hjælpeløs og synes måske, at livet ikke er til at holde ud. Du kan ikke se nogen udsigt til, at det bliver bedre. Det er alt sammen symptomer. Tanker kan være symptomer og hvis man tror de er sandhed, kan tankerne i sig selv være nedbrydende.

Depression skal behandles så hurtigt som muligt. Den bedste behandling er kombination af antidepressiv medicin og psykoterapi (kognitiv adfærdsterapi). Medicinen øger nemlig motivationen, energien, appetitten og koncentrationsevnen, ligesom den hjælper dig til at tage afstand fra negative tanker. Det gør, at du kan få et større udbytte af den psykoterapeutiske behandling.

Med kognitiv behandling lærer du at analysere forbindelsen mellem tanker, følelser, adfærd og kroppens fysiske reaktioner og forstå dine egne reaktioner ud fra almindelig menneskelig udvikling og indlæring. Der er tale om økologisk psykologi, da det er rene indlæringsmetoder.

Når du kan analysere forbindelsen mellem dine tanker, dine følelser, dine kropslige reaktioner og din adfærd, kan du også lettere forholde dig realistisk til det, der sker med dig. Det bliver også lettere for dig at reagere hensigtsmæssigt i en kritisk situation.

Fordele ved kognitiv behandling

Det bedste ved kognitiv behandling er, at du lærer noget, du kan bruge hele livet. Du lærer:

 • principper til problemløsning
 • at skelne mellem symptomer og virkelige hændelser
 • at klare livets vanskeligheder
 • at styre episoder med dårligt humør og nedtrykthed
 • at regulere følelser
 • at få bedre færdigheder
 • at skabe ro i sindet med forskellige metoder
 • at effekten er holdbar, når man først har fået et godt resultat.

Sidst opdateret:: 18. august 2010