Hvad er en traumatisk hændelse?

Revideret af Psykiater Morten Birket-Smith

Definitionen af en traumatisk hændelse omfatter både hændelsens karakter og personens reaktion på hændelsen.

Hvad angår hændelsens karakter, skal personen have oplevet eller overværet en katastrofelignende begivenhed med livsfare eller risiko for alvorlig tilskadekomst eller med trusler mod egen eller andres liv og førlighed. Reaktion på en sådan hændelse vil ofte komme forsinket efter nogle uger eller få måneder.

Sidst opdateret:: 28. juni 2011