Symptomer på PTSD

Revideret af Psykiater Morten Birket-Smith

Adskillige symptomer ses ved PTSD. Primært skal man have været udsat for en  traumatisk hændelse.

Vedholdende tilbagevendende oplevelse af den traumatiske hændelse i form af:

  • Gentagne og påtrængende, plagsomme genoplevelser af hændelsen
  • Gentagne og påtrængende, plagsomme drømme om hændelsen
  • Stærkt ubehag i situationer, der minder om hændelsen
  • Undgåen af alt der minder om traumet
  • Helt eller delvist hukommelsestab for traumet.

Vedvarende symptomer på forhøjet stresstilstand:

  • Problemer med at falde i søvn eller sove
  • Irritabilitet eller vredesudbrud
  • Koncentrationsbesvær
  • Stærk vagtsomhed
  • Farer voldsomt sammen.

Symptomerne optræder inden for 6 måneder efter traumet.

Sidst opdateret:: 28. juni 2011