Komorbiditet

Revideret af Psykiater Morten Birket-Smith

Hvis du lider af andre angstsygdomme eller en depression sammen med PTSD, vil du formentlig opleve større vanskeligheder med at fungere i social og arbejdsmæssig sammenhæng end én, der kun har PTSD. Du kan f.eks. have svært ved at have omsorg for børn, opretholde forhold og fastholde dit arbejde.

Mennesker, der lider af PTSD, har en større risiko for at begå selvmord end mennesker uden PTSD, og påvirkningen på patienten og dennes pårørende er stor. Et uventet tab af en af sine kære er en af de hyppigste årsager til PTSD, og det er muligt, at selvmord kan skabe en serie af PTSD'er, hvor den ene persons selvmord fremskynder PTSD hos den anden.

Alkohol og stofmisbrug eksisterer ofte side om side (komorbiditet) med PTSD som selvbehandling. Den høje forekomst af denne komorbiditet øger også de sociale omkostninger med PTSD, både i form af nedsat social og arbejdsmæssig funktion og øgede udgifter for samfundet, der ses ved stofmisbrug og afhængighed. Disse omfatter f.eks. kriminalitet, der begås for at kunne betale for stofferne, og tabet af evne til at kunne have omsorg for børn og sig selv.

Sidst opdateret:: 28. juni 2011